Lhůty technických prohlídek

Lhůty technických prohlídek

Kategorie Popis Lhůty prohlídek v rocích
po 1. registraci vozidla pravidelná následující pravidelná následující další
L motocykl 6 4 4
do 50 cm3 nebo do 50 km/h opatřen šlapadly nepodléhá nepodléhá nepodléhá
taxislužba, přednostní právo, půjčovna 1 1 1
M1 nejvýše osm osob (bez řidiče) 4 2 2
taxislužba, přednostní právo, půjčovna 1 1 1
N1 do 3500 kg 4 2 2
taxislužba, přednostní právo, půjčovna 1 1 1
M2, M3, N2, N3 veškeré 1 1 1
taxislužba, přednostní právo, půjčovna 1 1 1
O1 do 750 kg nebrzděný 6 4 4
do 750 kg brzděný 4 2 2
do 750 kg nebrzděný, taxislužba, autoškola, půjčovna 6 4 4
do 750 kg brzděný, taxislužba, autoškola, půjčovna 1 1 1
O2 od 750 kg do 3500 kg brzděný 4 2 2
od 750 kg do 3500 kg brzděný, taxislužba, autoškola, půjčovna 1 1 1
O3, O4 od 3500 kg do 10 000kg 1 1 1
od 10 000 kg více 1 1 1
vše, taxislužba, půjčovna 1 1 1
T, C, R s konstrukční rychlostí převyšující 40 km/h 4 2 2
T, C, R s konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h 4 4 4