Povinná výbava

Povinná výbava motorových a přípojných vozidel

 Lékárnička

 • pro motorová vozidla s výjimkou mopedů
 • příslušného druhu, musí obsahovat předepsané zdravotnické prostředky, obsah musí být uložen v samostatném pouzdře
 • lékárnička musí být uložena v suchém a čistém prostoru, musí být snadno přístupná a nesmí na ní dopadat přímé sluneční světlo
 • u vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující
 • doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena
 • druhy lékárniček, jejich obsah, výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v příloze č.14 vyhlášky č. 341/2002 Sb.

 

 Náhradní elektrické pojistky

 • pro vozidla kategorie M, N a T po jedné od každého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci použity
 • pro motocykly a motorové tříkolky jedna pojistka

 

 Náhradní žárovky (výměnný zdroj světla)

 • pro vozidla kategorie M, N a T po jedné od každého druhu používaného pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla
 • nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení

 

 Příruční zvedák *)

 • pro vozidla kategorie M a N odpovídající nosnosti

 

 Klíč na matice (šrouby) kol vozidla *)

 • pro vozidla kategorie M a N

 

 Náhradní kolo (ráfek s pneumatikou) *)

 • pro vozidla kategorie M, N, přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1, OT1, OT provozovaných na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele a požárních přívěsů
 • dostatečně upevněno v držáku
 • v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry 
 • tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu, přičemž v provozu může jízdní souprava, v případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kola, mít jedno společné náhradní kolo

 

 Oděvní doplněk s označením z retroreflexního materiálu

 • pro všechna motorová vozidla (od 1.1.2011)
 • šle oranžové nebo žlutozelené barvy doplněné pruhy z retroreflexního materiálu nebo vesta oranžové nebo žlutozelené barvy doplněná pruhy z retroreflexního materiálu

 

 Výstražný trojúhelník

 • pro všechna motorová vozidla s výjimkou vozidel kategorie L
 • homologovaný podle předpisu EHK č. 27

 

 Hasicí přístroje

 • autobus s nejvýše 22 místy k přepravě osob kromě místa řidiče jeden nebo několik hasících přístrojů s minimální hasící schopností 21A nebo 113B,
 • ostatní autobusy hasící přístroje s minimální hasící schopností 43A nebo 183B,
 • sanitní vozidla – hasící přístroj s minimální hasící schopností 34B,
 • u hasících přístrojů je potřebné provedení posouzení shody výrobku autorizovanou osobou

 

 Zakládací klíny

 • nejméně jeden zakládací klín – silniční motorová vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 3,5 t a přípojná vozidla o největší povolené hmotností větší než 750 kg
 • nejméně dva zakládací klíny – silniční motorová a přípojná vozidla se třemi a více nápravami, jednonápravové přívěsy o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg a návěsy
 • lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné, upevněny tak, aby se v provozu nemohly samovolně uvolnit

 

 


*)

 1. neplatí pro vozidla kategorie M a N, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorií M a N s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí
 2. neplatí pro městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla, která jsou provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele
 3. vozidla, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí; u vozidel kategorie N2, N3, M2 a M3 vybavení prostředky pro bezdemontážní opravu může být nahrazeno patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na území České republiky; toto ustanovení platí pro vozidla kategorie M1 a N1 uvedená do provozu před 15. září 2009 pouze se souhlasem výrobce nebo pro vozidla kategorie M1 a N1 stejného typu jako vozidla, která se uvádí na trh jako nová bez náhradního kola; toto ustanovení platí obdobně i na přípojná vozidla v soupravě s vozidly kategorie M a N